Yapay Zeka Nedir? Nasıl çalışır?

Haberler

Yapay zeka (AI) nedir?
Yapay zeka, insan zekası süreçlerinin makineler, özellikle bilgisayar sistemleri tarafından simüle edilmesidir. Yapay zekanın spesifik uygulamaları arasında uzman sistemler, doğal dil işleme, konuşma tanıma ve makine görüşü yer alıyor.

Yapay zeka nasıl çalışır?
Yapay zeka hakkındaki heyecan arttıkça, satıcılar ürün ve hizmetlerinin yapay zekayı nasıl kullandığını tanıtmak için çabalıyorlar. Çoğu zaman yapay zeka olarak adlandırdıkları şey, makine öğrenimi gibi teknolojinin basit bir bileşenidir. Yapay zeka, makine öğrenimi algoritmalarının yazılması ve eğitilmesi için özel bir donanım ve yazılım temeli gerektirir. Hiçbir programlama dili yapay zeka ile eşanlamlı değildir ancak Python, R, Java, C++ ve Julia, yapay zeka geliştiricileri arasında popüler olan özelliklere sahiptir.

Genel olarak yapay zeka sistemleri, büyük miktarda etiketli eğitim verisini alarak, verileri korelasyonlar ve modeller açısından analiz ederek ve bu modelleri gelecekteki durumlar hakkında tahminler yapmak için kullanarak çalışır. Bu şekilde, metin örnekleriyle beslenen bir sohbet robotu, insanlarla gerçekçi alışverişler oluşturmayı öğrenebilir veya bir görüntü tanıma aracı, milyonlarca örneği inceleyerek görüntülerdeki nesneleri tanımlamayı ve tanımlamayı öğrenebilir. Yeni, hızla gelişen üretken yapay zeka teknikleri gerçekçi metinler, resimler, müzik ve diğer medyaları oluşturabilir.

Yapay zeka programlama aşağıdakileri içeren bilişsel becerilere odaklanır:

Öğrenme:
Yapay zeka programlamanın bu yönü, veri toplamaya ve bunların eyleme dönüştürülebilir bilgilere nasıl dönüştürüleceğine ilişkin kurallar oluşturmaya odaklanır. Algoritma adı verilen kurallar, bilgi işlem cihazlarına belirli bir görevin nasıl tamamlanacağı konusunda adım adım talimatlar sağlar.
Muhakeme:
Yapay zeka programlamanın bu yönü, istenen sonuca ulaşmak için doğru algoritmayı seçmeye odaklanır.
Kendini Düzeltme:
Yapay zeka programlamanın bu yönü, algoritmalara sürekli olarak ince ayar yapmak ve mümkün olan en doğru sonuçları vermelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Yapay zekanın bu yönü, yeni görüntüler, yeni metinler, yeni müzik ve yeni fikirler üretmek için sinir ağlarını, kurallara dayalı sistemleri, istatistiksel yöntemleri ve diğer yapay zeka tekniklerini kullanır.

Tags